Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Embrace Your ROAR 2-Day Class (Online) – May 25

May 25 @ 10:00 am - May 26 @ 6:00 pm

POLISH

EMBRACE YOUR ROAR 2-DAY CLASS
WCIEL SWOJĄ RADYKALNIE ORGAZMICZNIE ŻYWĄ RZECZYWISTOŚĆ 2-DNIOWA KLASA
MOŻLIWOŚCI PONAD PRZEMOCĄ I KRZYWDĄ 
ONLINE-LIVE STREAMED or IN WARSAW
25-26 maja 10:00- 18:00 $640 USD = 2600 PLN
IN WARSAW: http://drlisacooney.com/event/embrace-roar-2-day-class-may-25/
ON LINE: http://drlisacooney.com/event/embrace-roar-2-day-class-online-may-25/

Możesz DAĆ SOBIE PRAWO do prawdziwego wyboru i wyeliminować i zwalczyć cokolwiek, co cię powstrzymuje…czy to jest negatywna paplanina w twojej głowie lub wypełniona krzywdą przeszłość. Czymkolwiek to jest, możesz to teraz zniszczyć i odkreować! Nie jutro, teraz, kiedy wybierzesz potężną, 2-dniową klasę dr Lisy Cooney

żYJ SWOJĄ ROAR!

Unikatowa i jedyna w swoim rodzaju facylitacja dr Lisy Cooney będzie ci towarzyszyła w podróży z małości i niepoprawności siebie do stania się i Bycia najpełniejszą i najbardziej magiczną ekspresją wspaniałego i pięknego siebie!
Czy jakakolwiek część ciebie tęskni za WIĘCEJ? – Większym wyborem, większymi możliwościami, większą radością, większą łatwością? I czy jesteś sfrustrowany i zmęczony tym, że nie potrafisz tego sam wykreować?

Zatem dołącz do dr. Lisy Cooney na tę zmieniającą życie klasę, na której możesz wreszcie BYĆ SOBĄ, Ponad Wszystkim, Kreując Magię i wreszcie odkryć jak by to było ŻYĆ dynamicznie inną i generatywną rzeczywistością –

Twoja Radykalnie Orgazmicznie Żywa Rzeczywistość i Żyj Swoją ROAR!

Stosując narzędzia procesów na ciało oraz procesów werbalnych będziemy mogli:

-Rozpuścić twoją zbroję
-Wyszyścić ślady twojej krzywdy
-Zwiększyć twoją zdolność do otrzymywania
-Prze-pisać systemy w twoim ciele, żeby mogło one doświadczać wspanialszej łatwości i zdrowia
-Otworzyć dla ciebie drogę do tego, żebyś doświadczał swojego ciała jako bezpiecznego
-Ponownie rozpalić twoje “orgazmiczne” ciało tak, żebyś czuł przyjemność i możliwości swojego ciała

Uwaga: To jest wprowadzenie do mojego podejścia do krzywdy przy użyciu narzędzi. Żeby uczestniczyć w tej klasie nie musisz być po żadnych innych kursach. Te zajęcia będą dla ciebie wsparciem do tego, żeby dużo więcej wyniósł z 3-dniowej Klasy o Ciele: będziesz otwarty i gotowy, żeby przejść na zupełnie nowe poziomy.

 

 

 

ENGLISH

You can EMPOWER YOURSELF with real choice, and eliminate and eradicate whatever is holding you back…whether it’s negative self-talk or an abuse-filled past. Whatever it is, you can destroy and uncreate it, now! Not tomorrow, now, when you choose Dr. Lisa Cooney’s powerful 2-Day Class

LIVE YOUR ROAR!

Dr. Lisa Cooney’s unique and one of a kind fantastical facilitation will assist you in moving from the smallness and wrongness of you, to Being and embracing the fullest and most magical expression of your amazingly beautiful self!

Is there any part of you longing for MORE? – More choice, more possibility, more joy, more ease? And are you frustrated and tired of not being able to create that for yourself?

Then please join Dr. Lisa Cooney, for this life-changing class where you can finally BE YOU, Beyond Anything, Creating Magic and finally explore what it takes to LIVEa dynamically different and generative reality –

Your Radically Orgasmically Alive Reality and Live Your ROAR!

Using tools, such as body & verbal processes, we will:

  • Dissolve your armor
  • Clear out the residue of your abuse
  • Increase your ability to receive
  • Re-wire the systems in your body to experience greater ease and health
  • Open the way for you to experience your body as safe
  • Reignite your “orgasmic” body so you feel the pleasure and possibility of your body

Note: This is an introduction to my approach towards abuse using tools. You do not need to have taken any other courses to attend this one. This class will support you in getting even more out of the 3 Day Body Process Class: you’ll be opened and ready to go to new levels.

Details

Start:
May 25 @ 10:00 am
End:
May 26 @ 6:00 pm
Event Categories:
,
Event Tags:
,

Post comment

Dr Lisa Cooney | Live Your Roar
"It’s not only your place to feel safe and gain the knowledge of who you truly are – who you truly BE in this wild and wonderful world – but to let go and SOAR to heights yet un-imagined!"
Dr Lisa Cooney
E-mail: info@drlisacooney.com

Be sure to sign-up for the newsletter so that you can stay up to date on the news, sales, coupons, discounts, and free stuff from Dr. Lisa Cooney.